sözleşme bedeline beton da dahildir ve taşeron tarafından temini kararlaştırılmış olması Bu kararlaştırılmaya rağmen bir kısım betonun davalı yüklenici tarafından temin edilerek taşerona verildiği de uyuşmazlık konusu olmayıp Davalı yüklenici bir kısım betonun davacının nakit sıkıntısı nedeniyle kendisi tarafından temin edilerek davacıya verildiğini bu sebeple iş bedelinden mahsubu gerektiğini savunmuş olsada Her ne kadar taraflarca * tarihli celsede ödemeler konusunda mutabakatlar alınmış ise de davalının temin ettiği ve davacının da karşı çıkmadığı beton bedelinin dahil olup olmadığı açıklattırılmamış Bu durumda mahkemece yapılacak iş bu hususun taraf vekillerine açıklattırması suretiyle beton bedeli ödeme tutarına katılmış ise, şimdiki gibi davayı kabul etmek, ödeme tutarından ayrıca davacı namına beton bedeli olarak 3. şahıslara (satıcılara) ödenmiş olduğu anlaşıldığı taktirde yapılan iş bedelinden mahsubuyla sonucuna göre hüküm kurulmasından ibarettir. Eksik inceleme ile verilen karar doğru olmayıp hükmün bozulması hk

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print