Bodrum Katların İskan Edilmesi ve Yükseklik Sınırlandırmasının Kaldırılması

...

Detayları oku

arsa üzerinde 4 katlı betonarme bina bulunan taşınmazını kapsayan bir biçimde, 3194 sayılı İmar Yasası’nın 18. maddesi çerçevesinde arazi ve arsa düzenlemesi

...

Detayları oku

3194 sayılı İmar Yasası’nın 32. ve 42. maddeleri uyarınca verilen yıkım ve para cezasına ilişkin belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılan dava

...

Detayları oku

İmar plânında ilkokul yeri olarak ayrılan taşınmazın kamulaştırılması veya plân değişikliği yapılması istemi

...

Detayları oku

İmar Planı Hazırlama ve Onaylama Yetki ve Görevi

...

Detayları oku

İmar Planı Değişikliği yargı kararı

...

Detayları oku

ÜZERİNDE YAPI BULUNAN TAŞINMAZLARIN PARSELASYON İŞLEMİNE TABİ TUTULMASI – İFRAZ EDİLECEK BÖLÜM OLMAMASI/ DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ALINMAMASI

...

Detayları oku

YOL İÇİN RIZAEN YAPILAN TERK İLE YEŞİL ALAN İÇİN YAPILAN BAĞIŞ DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI KAPSAMINDA OLDUĞU

...

Detayları oku

İMAR PLANINDA PARK ALANINDA KALAN PARSELDEN TAHSİS YAPILMASI

...

Detayları oku

DÜZENLEME ALANI NAZIM İMAR PLANININ İPTALİ

...

Detayları oku

Dolgu Alanı İmar Planı yargı kararı

...

Detayları oku

PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN VERİLEN YAPI RUHSATININ İPTALİ TALEBİ

...

Detayları oku

ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİ • YIKIM İŞLEMİ • YIKIM KARARI DOĞRUDAN YAPIYA YÖNELİK BİR İDARİ İŞLEM OLDUĞU

...

Detayları oku

BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ • İMAR UYGULAMASI • KAPANAN KADASTRAL YOLLAR

...

Detayları oku

İMAR PLANLARI İLE PARSELASYON PLANLARI ( Bu Planlara Göre Verilmiş Olan Yapı Ruhsatı Yapılar Tamamlanmadan ve Yapı Kullanma İzni Düzenlenmeden İptal Edilmiş Olduğundan Yargı Kararı Gereği Yerine Getirilmeksizin Aynı İçerikte Düzenlenen Yapı Ruhsatında Hukuka Uyarlık Bulunmadığından İptali Gerektiği )

...

Detayları oku