dava konusu davacı tarafından devredilecek olursa, devralmış olan kişi, görülmekte olan davada davacı yerine geçer ve dava kaldığı yerden itibaren devam eder” düzenlemesine yer verilmiştir. Bu hükme göre, davanın açılmasından sonra dava konusu mal ve haklar davacının mülkiyetinden çıkar ve malik değişirse davacının “davacı sıfatı ve dava takip yetkisi” devir tarihi itibariyle kendiliğinden sona erer, “davacı sıfatı ve dava takip yetkisi” dava konusunu devralmış olan üçüncü kişiye geçer. Dava konusu mal veya hakkın başkasına devredilmesi ile o mal veya hakka bağlı olan dava hakkı da birlikte devredilmiş sayılacağından dava konusu mal veya hakkın kamulaştırılma, ortaklığın giderilmesi yoluyla satılma, cebri icra yoluyla satılma, üçüncü kişi tarafından mahkeme kararıyla iktisap edilme, imar kanununa göre şüyulandırılma, şufa hakkının kullanılması gibi tarafların iradesi dışında üçüncü kişilerin eline geçmesi hallerinde de bu hükmün uygulanacağının kabulü gerekir.

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print