davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusu davalı idarece söz konusu iddiaların numune değerlendirmesi esnasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik olduğu ve değerlendirme işlemlerinin ihale komisyonunun uzman üyeleri tarafından gerçekleştirildiği belirtilerek bu aşamada denetimin mümkün olmadığından bahisle reddedilmiş ise de; davacı şirket tarafından şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda dile getirilen iddialarının farklı bir sağlık kuruluşunca yapılan tıbbi sarf malzeme alımı ihalesi kapsamında teknik uzmanlarca değerlendirildiği, aynı ürünün teknik özelliklerinin iki sağlık kuruluşu tarafından benzer teknik şartnamelere göre farklı değerlendirildiği ve davacının teklif ettiği ürünün Teknik Şartname maddelerine uygun olduğu yönündeki iddiasının özel uzmanlık gerektiren teknik hususlarla ilgili olduğu görülmekte olup, ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurulması yönündeki yasal yetki ve sorumluluğun gereği yapılmak suretiyle işlem tesis edilmesi gerekirken uyuşmazlıkla ilgili teknik görüş alınmaksızın tesis olunan dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline ait karar

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print