spor salonu inşaatı yapılması işine ait  sözleşme imzalanmış Sözleşmeye göre, yüklenici gösterilecek alana  spor salonu yapacak, davalı kurum ise bunun karşılığı olarak yükleniciye yukarıda bilgileri verilmiş bulunan hali hazırdaki spor salonu binasını arsası ile birlikte verecektir davaya konu spor salonu binasının deprem nedeniyle hasarlandığı, bu hasarın dava dışı ilk yükleniciden temlik alan  Şti nin sözleşmenin tarafı olduğu dönemde meydana geldiği ve binanın dava dışı  Ltd. Şti. Tarafından yıkıldığı yıkım karşılığında ne yüklenicinin ne de iş sahibinin herhangi bir talepte bulunmadığı anlaşılmaktadır. Aynı zamanda yıkımdan sonra sözleşmeyi devralan davacı yüklenicinin, bu durumu bilmediğinin kabulüne imkan yoktur hk YARGITAY KARARI
Devamı...

ihalede  yüklenici tarafından inşa edilen 17 adet blokta yönteme uygun karot deneyleri ve beton test çekici deneyi yaptırmak ve numuneler alınmak suretiyle ve gerektiğinde inşaatın diğer teknik yöntemlerle incelemesi yapılarak, labaratuvar ortamında gerekli testler de yaptırılarak, yüklenici tarafından yapılan inşaatlardaki beton kalitesinin sözleşme ve tasdikli projesine, 1998 yılı deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığı, binaların güçlendirilmesinin gerekip gerekmediği, güçlendirme yapılması suretiyle beton kalitesinin yükseltilmesinin mümkün olup olmadığı hk YARGITAY KARARLARI
Devamı...

ihalede hizmet binasının yüklenici tarafından gerçekleştirilen bölümünün yüklenicinin kusur oranı (%70) esas alınarak *TL’nin yükleniciden alınarak idareye verilmesine karar verilmiş Hükümde idarenin %30 oranında kusurlu olduğu kabul edilmiş olup inşaat mühendisi raporu incelendiğinde hizmet binasında yüklenicinin kusuru nedeniyle ortaya çıkan etriye sıklaştırmasının binanın her noktasında yapılacağı ayrıca deprem yönetmeliğine uygunluğun sağlanması için güçlendirmenin ekonomik olmayacağı, binanın yıkılıp yeniden yapılması gerektiği, tasfiye aşamasında hizmet binasının güçlendirme projesi uygulanarak standartlara uygun hale getirilebileceği konulu YARGITAY KARARI
Devamı...

İhalenin uhdesinde kalan Firmanın meydana gelen yıkıcı depremler dolayısıyla şahsının ve şirketinin zarar gördüğü depremden sonra afetzede olması sebebiyle sözleşmeden doğan taahhüdünü yerine getiremeyeceği şirket personeli ve ailesi ile birlikte can güvenliklerini sağlamak için şehri terk etmek zorunda kaldıkları belirtilerek sözleşmenin mücbir sebeplerden dolayı feshi ile kesin teminatın ve varsa ek kesin teminatlarının iadesinin talep edildiği DANIŞTAY KARARI
Devamı...