Eski Hükümlü Belgesi Alamayan İşçilerin Kadroya Geçişi Hakkında Düzenleme Bekleniyor

Print Friendly, PDF & Email

Geçtiğimiz günlerde taşerondan kadroya geçiş sürecinde kadroya geçişi gerçekleşmeyen eski hükümlü işçilere yönelik düzenleme yapılmıştı. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yararlananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak eski hükümlü işçi kavramında değişikliğe gidilmişti. Eski hükümlü kapsamındaki işçilerin; yani affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendiren işçilerin kadroya geçişi gerçekleşmişti. Düzenlemeye baktığımızda, 375 sayılı kanunun geçici 23 ve 24 üncü maddelerine tabi çalışıp kadroya geçişi gerçekleşmeyen eski hükümlü taşeron işçilerin “eski hükümlü olduklarını belgelendirmeleri” ve “eski hükümlü olmaları dışında kadroya geçiş için gereken diğer tüm şartları taşıyor olmaları” koşulu ile, herhangi bir talepte bulunmalarına gerek kalmaksızın işe alımları gerçekleşti. Yönetmelikte bahsi geçen ‘’eski hükümlü olduklarını belgelendirmeleri’’ şartına yönelik işçiler;  “Tahliye Edilen Hükümlüye Ait Durum Bildirim Formu”nu Cumhuriyet Başsavcılıklarından edinerek başvuru yaptılar. Fakat hüküm alarak cezaevinde hapis yatmayan,  HAGB dışında mahkumiyet kararı verilip denetimli serbestlik kapsamında cezaevine girmemiş paraya çevrilmiş ceza alan işçiler 657 sayılı yasanın 48. maddesinde yer alan düzenleme kapsamına dahil edilmemektedir. Bu kapsamdaki işçiler almış oldukları suçtan dolayı hapis yatmayıp eski hükümlü belgesi alamadıkları için kadroya geçememişlerdir. Burada birçok işçinin mağduriyeti söz konusudur. Bu mağduriyetin giderilmesi için Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından verilecek olan eski hükümlü belgelerinin düzenlenmesine ilişkin yasal bir düzenlemenin yapılması gerektiği kanaatindeyiz.

Share