Kadroya Geçişi Gerçekleşmeyen İşçiler İşsizlik Ödeneği Alabilir mi

Print Friendly, PDF & Email

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları ile KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşlardaki yaklaşık 450 bin işçinin 4/D kapsamında kadroya geçişi gerçekleşti. Yine aynı düzenlemede; İl Özel İdareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve mahalli idare birliklerinde çöp toplama, temizlik, park ve bahçe işlerinde çalışan alt işveren işçileri ile personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak çalışan yaklaşık 400 bin civarındaki işçinin Belediye İktisadi Teşekkülleri dediğimiz şirketler bünyesine geçişi de 2 Nisan’da tamamlandı. Yukarıda bahsi geçen kapsamdaki işçilerin 4 Aralık 2017 itibarıyla çalışıyor olmaları şartı ile; kadroya geçişleri askerde olan ve hastalık izininde olan işçiler haricinde tamamlanmıştır. Ayrıca güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan işçilerin de kadroya geçişleri gerçekleşmedi. Yani kadroya geçemeyen işçilerin kurumları ile olan ilişkileri sonlandırılarak iş akitleri feshedilmiştir. Kadroya geçişi gerçekleşmeyen taşeron işçilerin kendi iradeleri ve kusurları sebebi ile işten çıkmamış olmaları sebebiyle işten çıkışları gerçekleştiğinden işsizlik ödeneği alma hakları bulunmaktadır. İşsizlik Ödeneğinden Yararlanabilmek İçin; Kadroya geçişleri gerçekleşmeyen taşeron işçilerin işsizlik sigortasından yararlanabilmeleri için; Kendi irade ve kusurları dışında işsiz kalmaları, Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek kesintisiz çalışmış olmaları, Son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmaları, İşten çıkarılmalarından itibaren 30 gün içinde en yakın İŞKUR şubesine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmaları, gerekir. İşsizlik Ödeneği Başvurusu Nasıl Yapılmalıdır? Yukarıda da belirttiğimiz üzere; işçinin hizmet akdinin feshinden itibaren 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurması ve bu başvurunun İŞKUR şubesine bizzat giderek yahut elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılması gerekir. 30 gün içinde başvuru yapılmaması halinde bu gecikme süresi hak sahipliği süresinden düşer. (mücbir sebep yoksa) İşçi işsizlik sigortası başvurusunda bulunarak İŞKUR’a kayıt yaptırır. Böylece işçinin danışmanlık,ve mesleki eğitim hizmeti alması, iş bulması sağlanır. İşsizlik Ödeneği Alma Süreleri; Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde; 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, işsizlik maaşı ödenir.

Share