Elektronik ihale Süreci

Türkiye’de Mevcut Elektronik Kamu İhalesi Sistemi
Kamu İhale Kurumu (KİK),Türkiye’de elektronik ihale sisteminin geliştirilmesi,yaygın kullanımının sağlanması ve eksikliklerin giderilmesi hususlarından sorumludur. Daha şeffaf,rekabetçi, hesap verebilir ve sürdürülebilir bir ihale sisteminin geliştirilmesi amacıyla,04.01.2002 tarih ve 4734 sayılı “Kamu İhale Kanunu” ile kurumun düzenlemeleri yürürlüğe girmiştir.Ancak elektronik anlamda gelişmeler 2008 yılındaki Kanun değişikliği ile daha fazla önem kazanmıştır.

Bu hususta gerek AB gerekse diğer dünya modelleri (Brezilya,Meksika, Güney Kore) incelenmiştir. AB modeli, üye ülkelerin çeşitlilik gösterdiği uygulamalarını, kesin standartlara oturmamış bir platformda toplanması hususunda zorlayıcı bir yapıya sahiptir. Kullanılan mevcut sistemler içerisinde en tutarlı ve kapsamlı olması nedeni ile Güney Kore Elektronik Kamu İhale Modeli referans olarak alınmıştır.

  • E-İhale kanunu
    E-İhale Kanun Değişiklikleri
    E-ihale Formları
    E-ihalelerine Açacak İdarelere ait  E-ihale süreci
    E-ihalelerine katılacak firmalara ait  E-ihale süreci

MBS İhale Danışmanlık