hazır beton harçları analiz girdisine ilişkin olarak fiyat teklifinin sunulduğu fiyat teklifinde teklif edilen birim fiyatın fiyat teklifi veren firmanın adresinin *olduğu teklif edilen birim fiyata iş yerine teslimin de dahil olduğu belirtilerek meslek mensubu tarafından gerekli ibarenin yazılarak iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenip imzalandığı, fiyat teklifine dayanak teşkil eden satış tutarı tespit tutanağının sunulduğu tutanağın ihale tarihi itibarıyla son geçici beyanname dönemi verilerine göre hazırlandığı fiyat teklifi ve tutanağın birbiriyle uyumlu olduğu Kurulca söz konusu analiz girdisine ilişkin olarak davacı iş ortaklığının açıklamasının işin yapılacağı yer  ile fiyat teklifi alınan firmanın adresi arasındaki mesafenin teknik açıdan makul düzeyde olmayıp fiili açıdan teknik imkânsızlık durumu oluşturduğu gerekçesiyle davacının aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmadığı fiyat teklifinde Hazır Beton Harcının ihale dokümanında belirtilen özelliklere uygun olarak iş yerine teslim birim fiyat teklifi aşağıdadır ifadesinin yer aldığı betonun ihale dokümanına uygun olarak ve nakliye dahil iş yerine teslim giderlerinin de bu fiyata dahil olduğu anlaşıldığı dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı hk

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print