hesap kesme hakedişi düzenlenmiş ise de yüklenici tarafından söz konusu hakediş imzalanmadığı ve dava açılarak alacak itirazında bulunulduğundan, mahkemece iş sahibi idareden sözleşme konusu işle ilgili ihale ve işlem dosyasının tamamı getirtildikten sonra yeniden seçilecek kesin hakediş hazırlanması konusunda uzman bilirkişi kurulundan tasfiye kesin hesabıyla ilgili 14 adet ara hakedişe giren imalâtlardan hangi iş kalemlerinde ne miktarda fazla ödeme yapıldığı konularında gerekçeli ve denetime elverişli bir rapor alınıp değerlendirilerek yüklenicinin asıl davadaki bakiye iş bedeli alacağı talebi ile iş sahibinin birleşen davadaki fazla ödemenin istirdadı istemiyle ilgili ulaşılacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken asıl ve birleşen davalardaki iş bedeline istemlerine yönelik yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış ıslahla talep * TL’ye çıkartıldığı ve bu miktar için peşin nispi harçlar yatırıldığına göre vekille temsil olunan davalı iş sahibi yararına harçlandırılmış talep tutarına göre nispi vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekirken dava dilekçesinin açıklama bölümünde bahsedilen ve harcı yatırılmayan alacaklar toplamı * TL üzerinden davalı yararına fazladan vekâlet ücretine hükmedilmesi, ayrıca birleşen davadaki talebin bir kısmı reddedildiği ve yüklenici vekille temsil edildiği halde redd olunan miktar üzerinden yüklenici yararına vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekirken birleşen davada yüklenici yararına vekâlet ücreti taktir edilmemesi de hatalı olması hk (Yargıtay K314)

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print