ihale şirketleri danışmanlık hizmetlerimiz

HİZMET ALIM İHALELERİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

 

ihale şirketleri danışmanlık hizmetlerimiz 3

İHALE HUKUK SÜRECİ

 • İhale Dosyasında bulunan (idari ve Teknik Şartname ) hatalara karşı “Zeyilname Başvurusu
 • İhale komisyonlarınca Alınan Kesinleşen İhale kararlarındaki Hatalara Karşı “İdareye İtiraz süreci
 • Kamu İhale Kuruluna “İtirazen şikayet Başvurusu
 • Kamu İhale Kurulunun Hatalı kararlarına karşı “Yürütmeyi Durdurma” Mahkeme başvurusu
 • İhale İptalinin İptalleri” ne ait Başvuru ve Yargı süreçleri
 • Temyiz Başvurusu

YILLIK HİZMET ALIM İHALELERİ DANIŞMANLIK HİZMETİ

Sözleşme süresi içerisinde, Ayda 1 (bir) defa iki gün süreli (Cumartesi-Pazar) Firmanızın talep edeceği zamanlarda şirket merkezinizde

 • 4734 sayılı kamu ihale kanunu -Mevzuat değişikliklerinin takibi ve Firmanızın bilgilendirilmesi
 • Faaliyet konularınıza ait Emsal Yargı kararlarını sunmak
 • Katılmaya karar verilen ihalelere ait Firmamızca mevzuata uygunluk incelemesi ve Kamu İhale Mevzuatı bilgi desteği
 • Kamu İhaleleri ile ilgili talep edilecek konularda hizmet içi eğitim verilmesi
 • İdarelerin yapmış olduğu ihalelerdeki hataları, Firmanıza Bildirilmesi

TEK BİR İHALE DOSYASINA AİT DANIŞMANLIK HİZMETİ

 • İhale Dosyasındaki 4734 sayılı kamu ihale kanunu -Mevzuatlara ve olabilecek kanun değişikliklerinin şartnamelerde uygulanıp uygulanmadığının tetkik edilmesi ve Firmanızın bilgilendirilmesi
 • Katılmaya karar verilen ihalelere ait Firmamızca mevzuata uygunluk incelemesi ve Kamu İhale Mevzuatı bilgi desteği
 • İhale şartnamesine ait idarece yapılan hatalara ait Emsal Yargı kararlarını sunmak

İHALE DOSYA BAŞI İNCELENMESİ HİZMETİ

İlanda olan bir ihale dosyasında yapılan inceleme sonucu tespit edilen hususlara ilişkinmevzuata uygunluk inceleme RAPOR sunulması

 • YASAL DAYANAK

Danışmanlık konusu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun Tanımlar başlıklı 4’üncü maddesinde Hizmet tanımı içerisinde ifade edilmiştir.

HİZMET ALIM İHALELERİ DANIŞMANLIK HİZMETİ