kayıt tarihi by

ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ İŞLETİM A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Yönetim Kurulumuzun sorumluluğu altında yaptırılacak olan; Antalya OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) Hizmet Binası 15.946 m2 Kaba İnşaatı Yapılması İşi Teklif Birim Fiyatla kapalı teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

1- İhaleye verilen tekliflerin değerlendirilmesi, son teklif verme tarihinden sonra yapılacak olan ilk AOSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim Kurulu toplantısıdır.

2- Şartnamede belirtildiği şekilde Yüklenicinin Teklif Birim Fiyatlar toplamı, ihale bedeli sayılacaktır.

3- İşin geçici teminatı, teklif edilen miktarın %3’ü kadardır.

4- İhaleye katılmak isteyenler, İhale Dokümanlarını, KDV dahil 1.000,00- TL (Bin Türk Lirası) bedeli, Antalya OSB TGB’ye ait İş Bankası OSB Şubesi TR26 0006 4000 0016 2010 1721 03 IBAN numarasına yatırılması ve dekontu karşılığında, 27 Temmuz 2020 Pazartesi gününden itibaren, AOSB TGB İşletim A.Ş.’ den temin edebilirler.

5- İhaleye girebilmek için; İsteklinin (D) gurubu veya üzeri müteahhitlik yetki belgesine sahip, son 10 yıl içinde tek sözleşme ile benzer Üstyapı (Bina) işini fiili olarak bitirmiş olmak, devam eden işlerinde işin en az % 80’ini tamamlamış olması ve belge tutarının her iki durumda da Teklif edilen bedelin en az %70 i kadar olması, tüm bunları da belgelendirmesi gerekmektedir. (Fiili iş bitirmeler dışındaki, Mimarlık-Mühendislik diplomaları vb. gibi belgeler kabul edilmeyecektir.)

6- Teklif dosyaları son teklif verme tarihi olan 6 Ağustos 2020 Perşembe günü saat 16.00’ ya kadar, AOSB TGB İşletim A.Ş. yetkililerine teslim edilecektir.

7- AOSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi İşletim A.Ş., kamu ihale kanununa tabi olmayıp, verilen teklifleri yeterli bulup bulmamakta, ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya uygun bedeli tespit ederek dilediğine vermekte serbesttir.

8- Söz konusu işlerde kullanılacak malzemelerin temini gerekli görüldüğü takdirde idare tarafından yapılabilecektir.

Adres: AOSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi İşletim A.Ş.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi Hizmet Binası 5.Kat
1.Kısım 5. Cadde No: 5
Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0.242.258 11 00 (Dahili 1006 veya 1007)

E-mail: info@aosbteknopark.com.tr

(İLAN OLUNUR)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz