ihalede analiz formatını kullanarak açıklama yapması gerekirken belirtilen iş kaleminin girdilerinin tamamı için fiyat teklifi almasının mevzuata aykırı olduğu ayrıca fiyat teklifinin içeriğinde de iş kaleminin analiz girdilerinin belirtilmediği ayrıca söz konusu teklifte meslek mensubu tarafından fiyat teklifi üzerine yazılması gereken beyanda, satış tutarı tespit tutanağının tarih ve sayısının belirtilmediği 
Devamı...

iş kalemleri için sunulan fiyat tekliflerinin aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısı ekinde isteklilere gönderilen sıralı analiz girdilerine uygun olarak düzenlediği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle yerinde olmadığı, ancak başvuru sahibinin (k) fıkrasına ilişkin olarak yapılan incelemede yer verilen tespitler doğrultusunda söz konusu fiyat tekliflerine dayanak teşkil eden EK-O.6 satış tutarı tespit tutanaklarının mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından fiyat tekliflerine konu ürünler ile anılan tutanaklara konu ürünlerin karşılaştırılmasının yapılmasının mümkün olmaması
Devamı...

deney analiz raporuna konu numunenin uygunluk belgesi ve satış izin belgesi alınan ürüne ilişkin olup olmadığının belirlenmesi için, deney analiz raporuna konu numunenin hangi uygunluk belge numaralı kömüre ilişkin olduğu bilgisinin isteklilerden ilgili laboratuvardan temin edilerek bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılmasının istenmesi gerekmektedir
Devamı...

 yemek analiz sayısı açıkça belirtilmese de, yükleniciden talep edilmesi halinde, diğer bir ifadeyle ihtiyaç olması halinde yaptırılacağı analiz sayısının belirlenmesinin imkân dâhilinde olmadığı gerek duyulmaması halinde işin gerçekleştirilmesi boyunca analiz yaptırılamayabileceği bu durumun istekliler tarafından değerlendirilerek teklifler hazırlanması gerektiği
Devamı...

yemek alım ihalesinde laboratuvar tahlillerin kaç defa yapılacağının belirtilmesi
Devamı...