ihaleye katılan isteklinin ihaleyi yapan idareye yüklenimde bulunduğu işe ilişkin idarece ihale tarihinden önceki beş yıl içinde kaldığı tespit ve ispat edilen iş ve meslek ahlakına aykırı fiillerde bulunulduğunun tespiti gerekmektedir. İlgili Kanun ve Yönetmelik hükümleri ile Tebliğ açıklaması çerçevesinde idare işlemine dayanak tutanakların iş ve meslek ahlakına aykırı faaliyet olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda idarelerin takdir yetkisi bulunmaktadır
Devamı...

İş Ortaklığının aynı idare tarafından daha önce gerçekleştirilen bir ihalede yasak fiil ve davranışlarda bulunulduğu tespiti ile anılan iş ortaklığına ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması hk
Devamı...

Yemek Alım ihalesinde,yemekte haşere çıkması nedeni ile tutulan TUTANAK,iş ve meslek ahlakına karşı davranış olarak kabul edilmesi gerekmektedir
Devamı...