İş Ortaklığının aynı idare tarafından daha önce gerçekleştirilen bir ihalede yasak fiil ve davranışlarda bulunulduğu tespiti ile anılan iş ortaklığına ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması hk
Devamı...

Yemek Alım ihalesinde,yemekte haşere çıkması nedeni ile tutulan TUTANAK,iş ve meslek ahlakına karşı davranış olarak kabul edilmesi gerekmektedir
Devamı...