ihale dokümanında ve kamu ihale mevzuatında, işletme kayıt belgesinde yer alan adres ile isteklilere ait Ticaret Sicili Gazetesinde yer alan adresin aynı olması gerektiğine yönelik bir düzenlemenin bulunmadığı
Devamı...