İhale Şartname maddesinde yemek pişirme işine ait tüm maddeler ile dağıtım yerlerine taşınmasının teklif fiyata dahil olduğunun düzenlendiği ihale konusu alanda faaliyet gösteren isteklilerin söz konusu bilgiler üzerinden dağıtımının yapılacağı araçlara ilişkin sürücü maliyetini dikkate alarak yemek öğünü için teklif birim fiyatını oluşturmalarında engel bulunmadığı hk 1
Devamı...