İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan Bedel Tespit Komisyonu’nun X1 İlkokulu okul kantin işletmesine ilişkin yaptığı tespit işlemi ile anılan kantin işletmesine ilişkin yapılan ihalenin Mahkeme kararıyla iptal edildiğinden bahisle uğranıldığı belirtilen 36.373,00 TL zararın yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılan davada, dava dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinden, davacının, sabit tesis bedeli hesaplanırken dikkate alınmayan 16 parça eşyayı geri aldığı gerekçesiyle dava