İLKÖĞRETİM OKULU KANTİN işletme hakkının kiralanması karşılığında ödenen kira tutarı üzerindensorumlu sıfatı ile KDV vergisi tevkif edilip beyan edilmediği gerekçesi ile takdir komisyonu kararına dayanılarak davacı adına res’en tarh edilen vergi ziyaı cezası ve KDV in ; okul aile birliklerine tahsis edilen yerlerin işletmesinin anılan birlikçe kiraya verildiği, okul aile birliklerinin iktisadi işletme olmadığı, birliklerin okulun ihtiyaçları ve öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılanması amacı ile kurulduğu, dolayısı ile iktisadi işletme özelliği bulunmayan okul aile birlikleri tarafından yapılan kiraya verme işleminin 3065 sayılı kanunun ilgili hükümleri uyarınca vergiye tabi olmadığı, res’en yapılan cezalı tarhiyatın yasal dayanağının bulunmadığı iddia edilerek kaldırılm istemi