İHALE İDARE HATALARI

                       İDARE HATALARI

1.      İHTİYAÇ MİKTARLARININ TESPİTİNDE YAPILAN HATALAR
2.      İHTİYAÇ MİKTARLARININ TESPİTİNDE YAPILAN HATALAR VE BUNUN SONUCU OLARAK AYNI İŞ İÇİN TEKRARLAYAN İHALELER
3.      TEKNİK ŞARTNAME/TEKNİK ÖZELLİK HAZIRLIĞINDA YAPILAN HATALAR
4.      YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİNDE YAPILAN HATALAR
5.      TEKNİK ŞARTNAME – İDARİ ŞARTNAME – SÖZLEŞME METİNLERİ ARASINDAKİ ÇELİŞKİLİ HUSUSLAR
6.      İHALE İLANI VE İLGİLİ HUSUSLARDA  YAPILAN HATALAR
7.      ZEYİLNAME-İHALENİN ERTELENMESİ-İHALENİN İPTALİ
8.      KOMİSYON TEŞKİLİ ZAMANI VE KOMİSYON TEŞKİLİ İLE İLGİLİ HATALAR
9.      İHALE KOMİSYONU BİRİNCİ OTURUM İŞLEMLERİ
10.  İHALE KOMİSYONU İKİNCİ OTURUM İŞLEMLERİ
11.  TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
12.  İHALE KOMİSYONU KARARI YAZILMASI VE HAZIRLANACAK TUTANAKLAR
13.  KOMİSYON KARARININ ONAYLANMASI VE TEBLİĞİ
14.  İTİRAZ SÜREÇ YÖNETİMİ
15.  SÖZLEŞMEYE DAVET VE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI SÜRECİ
16.  SÖZLEŞME SONUCUNUN İLGİLİ YERLERE BİLDİRİMİ
17.  SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI
18.  KONTROL TEŞKİLATI GÖREVLERİ VE YETKİLERİ
19.  MUAYENE VE KABUL GÖREVLİLERİ VE YETKİLERİ
20.  KESİN TEMİNAT VE EK KESİN TEMİNATIN İADESİ