idarenin, İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde isteklilerin teklif ettikleri ihale kapsamındaki hizmetlerin verilmesi amacıyla kullanılacak olan cihaz ve kitlerin TİTUBB veya ÜTS kayıtlarının sunulmasının yeterlik kriteri olarak belirlendiği, diğer bir ifadeyle ihaleye teklif edilen cihazlara ve kitlere ilişkin TİTUBB veya ÜTS kayıtlarının sunulması gerektiği, teklif edilen cihaz modüllerine ilişkin herhangi bir belgenin sunulmasına yönelik bir düzenlemenin bulunmadığından bahisle ihale üzerinde bırakılan isteklilerce davacılar tarafından iddia konusu modüllere ilişkin herhangi belgelendirme zorunluluğunun bulunmadığı dolayısı ile davacıların iddiasının yerinde olmadığı yönündeki iddiasına, anılan modüllerin de teklif edilen ürünlerin parçaları olduğu ve teklif edilen tüm bileşenlere ilişkin TİTUBB veya ÜTS kayıtlarının sunulması gerektiği sonucuna varıldığından itibar edilmemiştir…” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print