idarenin yaklaşık maliyetin hatalı hesaplandığına ilişkin herhangi bir aykırılık tespitinin bulunmadığı ve ilk ihale komisyonu kararında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin teklif tutarının başvuruya konu ihaleye ait idarece hazırlanan yaklaşık maliyet tutarının altında olduğu  bunun dışında başvuruya konu ihalede piyasa rayiç fiyatlarının ne olduğunu ya da ne şekilde hesaplandığını gösteren herhangi bir bilgi veya belgeye de yer verilmediği Yine idarenin kısıtlı kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması adına oluşabilecek kamu zararının önlenmesi ihale komisyonunca hizmetin yeniden alımının daha düşük fiyatlara gerçekleştirilebileceği şeklinde değerlendirmelerine ilişkin hususların da ne şekilde gerçekleştirileceğini ortaya koyan açık herhangi bir bilgi veya belgenin bulunmadığı Bu bakımdan idarenin ihalenin iptaline ilişkin gerekçelerinin kamu ihale mevzuatı uyarınca idareye ihalenin iptali yönünde tanınan takdir yetkisi kapsamında değerlendirilmesinin hatalı olması nedeni ile ihale iptal kararının iptaline dair karar

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print