İdari Şartname Diğer Hususlarda idarece yazılı olarak bildirilmek suretiyle belirlenecek bir tarihte ihaleye iştirak eden tüm isteklilerden demonstrasyon isteneceğinin, belirlenen tarihte demonstrasyona iştirak etmeyen isteklilerin ve demonstrasyon yapılması neticesinde Teknik Şartnameye uygun olmayan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağının düzenlendiği itiraz edilmeksizin kesinleşen ihale dokümanına uygun şekilde tekliflerin hazırlanıp sunulması gerektiği de açık olduğundan Teknik Şartname’de istenilen koşullara yönelik uygunluk değerlendirmesinin sözleşmenin yürütülmesi aşamasında yapılması gerektiği, İdari Şartname kapsamında yeterlik kriteri olarak düzenlenmeyen demostrasyon işlemi neticesinde Teknik Şartname’ye aykırılık tespit edildiği gerekçesiyle Akgün’ün teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı” yolundaki dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk görülmediğinden davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmadığı hk (Danıştay Kararlı)

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print