İdari Şartname düzenlemelerinden ihale konusu iş kapsamında 1 adet asfalt plentinin isteklilerin kendi malı olmasının istendiği, isteklilerin asfalt plentinin kendi malı olduğu hususunu ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edebileceği, şayet isteklilerin ihale yerinin 75 kilometre mesafe içerisinde asfalt plentini kuracağı yeri gösterir karayolları haritası ile tesis kurulacak alanın kiralanacak ise noter onaylı kira sözleşmesi ve arsa tapu fotokopisinin de teklif dosyası içinde sunulması istenilirmi

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print