Ltd. Şti.nin tek ortağının T.C. kimlik numarasının yer almadığı ve teyit edilebilecek belge olarak beyan edilen Ticaret Sicil Gazetelerinden de teyit edilemediği belirtilmiş ise de, iş ortaklığının her iki ortağı açısından yeterlik bilgileri tablolarındaki bahsi geçen ortaklık durumuna ve T.C. kimlik numarasına ilişkin eksikliklerin ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir bilgi eksikliği olmadığı, sunulan belgelerde, ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu eksikliklerin idarelerce tamamlatılabileceği de göz önüne alındığında, ihaleyi yapan idarece bu kapsamda davacı şirketlerin oluşturduğu is ortaklığının pilot ortağının ortaklık durumuna ve özel ortak şirketin tek ortağının T.C. kimlik numarasına ilişkin bilgilerin yer almadığından bahisle değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin olarak tesis edilen Kamu İhale Kurulu Kararı’nda hukuka uygunluk görülmemiştir

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print