ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasına yönelik olarak bir teslim programı oluşturulduğu ve bu doğrultudaki ifadeye Sözleşme Tasarısında yer verildiği, söz konusu ifadenin Mal Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin “Teslim programı ve teslim tarihi” başlıklı 10.3. maddesine ilişkin 16 nolu dipnottaki kurala uygun olduğu, başka bir anlatımla, anılan dipnottaki kuralın, ihale konusu malın teslimine ilişkin kesin ve belirli takvim günlerini içeren bir teslim tarihini ifade etmediği, ihale konusu işin gerçekleştirilebilmesine yönelik olarak teslim zamanını gösteren ve yüklenicinin önceden hazırlanmasını sağlayacak makûl bir süreyi içeren teslim programına da imkân veren bir kapsama sahip olduğu sonucuna varılmıştır.Bu itibarla, itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır  gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print