ihale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin iş kalemlerindeki toplam asgari ücret tutarı olan *TL’nin üzerinde asgari işçilik ücreti öngörmüş olmaları sebebiyle teklifleri değerlendirme dışı bırakılamayacağından, davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır gerekçesiyle mahkeme kararının bozulmasına ve davanın reddine ait karar 

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print