en avantajlı teklif sahibi olarak ihale üzerinde bırakılanın dava konusu İhaleye kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olan  Şirketinin yetki belgesiyle katıldığı, anılan şirketin İdari Şartname gereği tek sigorta şirketi adına katılabileceği Şirketin dava konusu ihaleye katılmaktan yasaklı olduğu ve mevcut haliyle de yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere dava konusu ihaleye dolaylı olarak katıldığı, bu itibarla ihale üzerinde bırakılan istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşıldığından, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print