ihalede isteklilerden tekliflerini oluştururken dikkate almaları istenen malzeme ve ekipmanların çöp toplama, nakli ve kent temizliği hizmetlerinde kullanılacak araçların kiralanması hizmetinin alımına konu edilmesinin, araç kiralanması hizmetinin yürütülebilmesi açısından zorunlu olmadığı, söz konusu malzeme ve ekipmanın niteliğinin, miktarının ve yaklaşık maliyetteki tutarının, temini başka bir alıma konu olacak düzeyde olduğu dikkate alındığında başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “Bu Kanunun uygulanmasında;

Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri ,

İfade eder.” hükmü

Aynı Kanun’un “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen Kanun hükmü uyarınca aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemeyecektir. Ancak, aralarında doğal bağlantı bulunmasının yanında, söz konusu alımların bir arada ihale edilmesinde, 4734 sayılı Kanun’un diğer ilkeleri yönünden de değerlendirme yapması gerekmektedir.

İşe ait İdari Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.”düzenlemesi yer almaktadır.

İhale dokümanı kapsamındaki birim fiyat teklif cetveli standart formunun

A

B

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (en az 8+1 m³)

saat

7.665

2

Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (en az 7+1 m³)

saat

5.110

3

Yol Süpürme Aracı

saat

7.987

4

Hidrostatik Yol Yıkama ve Yol Süpürme Aracı

saat

4.774

5

Damperli Kamyon

saat

12.754

6

Büyük Damperli Kamyon

saat

3.178

7

Kazıcı Yükleyici

saat

2.121

8

Arazöz

saat

1.407

9

Büyük Arazöz

saat

2.758

10

Traktör

saat

833

11

Motorlu Sırt Tırpanı

saat

5.495

12

Motorlu Sırt Tırpanı

saat

9.975

TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)

şeklinde olduğu görülmüştür.

İşe ait Teknik Şartname’nin “İhalenin Konusu” başlıklı 1’inci maddesinde “Tepebaşı Belediyesi sınırlan dâhilindeki mahalleler ve yerleşim birimleri ile okullar, resmi kurumlar, boş arsalar, özel işyerleri, sanayi siteleri ve pazar yerlerinden kaynaklanan evsel katı atıkların uygun araçlar ile toplanarak Seyitgazi yolu üzerindeki Düzenli Depolama Alanına, hafriyat atıklarının ise Büyükşehir Belediyesi Hafriyat Döküm Sahasına nakli ile Tepebaşı Bölgesi’ndeki muhtelif cadde ve sokakların, orta refüjlerin, çevre yolunun kavşaklarının, yaya kaldırımlarının, bordür diplerinin, Porsuk kenarı, sahil boyunun makineler ile temizlenmesi sonucunda oluşan atıkların çöp deponi sahasına nakli için gerekli araç ve iş makinelerinin kiralanması ile kullanılacak sarf malzeme ve gereçlerin temini işi.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin Kullanılacak sarf malzemenin miktarı ve özelliklerinin yer aldığı 4.c maddesinde

“Bu hizmetin ifası sırasında kullanılacak malzeme ve ekipmanlar:

Cins

Miktar

Özellik/Açıklama

Teslim Tarihi:

Eldiven

15.000

çift

En az deri imitasyon,EN374-5, EN388 standartma uygun olacaktır.

01.01.2021

Battal süpürge saplı

2.000

adet

1,5 m saplı, sarı klasik ot süpürge olacaktır.

1 adet 01.01.2021

1 adet 01.06.2021

Çalı süpürgesi

13.000

adet

Çok dallı, telleri esnek, 1.kalite olacaktır.

7 adet 01.01.2021

6 adet 01.06.2021

Tırmık saplı

40 adet

Sık aralıklı, sap uzunluğu 1,5 m, sapı gürgen olacaktır.

01.01.2021

Ahşap saplı demir kar küreği

40 adet

En az 2 mm et kalınlığı, en az 45 cm kürek eni, en az 30 cm kürek boyu, en az 130 cm sap uzunluğu olacaktır.

01.01.2021

Toz maskesi

1.500

adet

Maskeler toz ve kokuya karşı koruyucu işlevli özellikte olacaktır. TSEN 14683+AC standartını sağlayacaktır.

01.01.2021

Yüz maskesi

20 adet

Yüzü komple koruyan, şeffaf, sert plastikten olacaktır.

01.01.2021

Saplı faraş

500 adet

Sap uzunluğu 1,5 m, sapı gürgen sert plastik olacaktır.

01.01.2021

Süpürge sapı

1.000

adet

1,5 m uzunluğunda, gürgen malzemeden olacaktır.

01.01.2021

El arabası

10 adet

Klasik, metal, tekerlekli el arabası.

01.01.2021

Battal boy çöp poşeti

300.000

adet

En az 150 mikron kalınlığında, en az 80*110 cm ebatlarında, yeşil renkli, 1.kalite hammaddeden imal edilmiş, 25 kg’lık paketler halinde paketlenmiş olacaktır.

150 adet 01.01.2021

150 adet 01.06.2021

Çöp arabası

50 adet

Tek gözlü tekerlekli, kapasite en az 110 litre, genişlik * en * yükseklik en az 90*40*80 cm olacaktır.

01.01.2021

Fırçasız oto yıkama köpüğü

3.000

Litre”

Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış, ağır kir ve yağları temizleyen, korozif olmayan, seyreltme oranı yüksek, kullanımı kolay özellikte olacaktır.

1.500 litre 01.01.2021

1.500 litre 01.06.2021

Yukarıda yer alan nitelik ve nicelikteki malzemelerin tamamının 1’er adet numunesi teslim tarihinden 10 gün önce İdare Kontrol Teşkilatının/ Muayene Kabul Komisyonunun onayına sunularak uygun görülmesi halinde teslim tarihinden itibaren kullanılmaya başlanacaktır. Uygun görülmeyen malzeme ve ekipmanlar yerine teslim tarihinden önce yeter özelliktekilerin tedarik edilmemesi halinde cezai müeyyideler uygulanacaktır. Yukarıdaki tabloda nitelik ve nicelikleri belirtilen tüm malzeme ve ekipman belirtilen tarihlerde İdareye teslim edilecek olup idare malı olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Aktarılan ihale dokümanı düzenlemelerinden ihale konusu işin çöp toplama, nakli ve kent temizliğinde kullanılacak araçların kiralanması ve iş kapsamında kullanılacak diğer gereçlerin temini işi olduğu, ihalenin kısmı teklife kapalı olduğu, ihale dokümanındaki birim fiyat teklif cetveli standart formunda iş kapsamında kiralanacak araçların her biri için ayrı satır açıldığı, kullanılacak diğer malzeme ve ekipman için satır açılmadığı, söz konusu malzeme ve ekipmanlara Teknik Şartnamede yer verildiği anlaşılmıştır.

Anılan malzeme ve ekipmanın personel marifetiyle de gerçekleştirilen çöp toplama, nakli ve kent temizliği hizmet işlerinde kullanılacak türden oldukları, ihale konusu araç kiralanması hizmetinde kullanılması gereken türden olmadığı anlaşılmıştır.

İhale işlem dosyasındaki yaklaşık maliyete ilişkin belgeler incelendiğinde söz konusu malzeme ve ekipman maliyetinin müstakil bir ihaleye konu edilebilecek tutarda olduğu görülmüştür.

Diğer taraftan yapılan incelemede bahse konu iddianın başvuru sahibi dışında idareye yapılan 5 şikâyet başvurusuna da konu edildiği görülmüştür.

4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesi uyarınca idareler bu madde kapsamında sayılan temel ilkeleri sağlamakla yükümlüdür. Söz konusu ihalede isteklilerden tekliflerini oluştururken dikkate almaları istenen malzeme ve ekipmanların çöp toplama, nakli ve kent temizliği hizmetlerinde kullanılacak araçların kiralanması hizmetinin alımına konu edilmesinin, araç kiralanması hizmetinin yürütülebilmesi açısından zorunlu olmadığı, söz konusu malzeme ve ekipmanın niteliğinin, miktarının ve yaklaşık maliyetteki tutarının, temini başka bir alıma konu olacak düzeyde olduğu dikkate alındığında başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz