İhalede her iki katılımcının tekliflerinde sunduğu kendi malı araçlarına ilişkin ruhsatların asılları üzerinde kontrol yapıldığının ayrıca teklif dosyasında mali müşavirce onaylatılan muhasebe belgeleriyle birlikte araç ruhsat örneklerinin de “aslı gibidir” şeklinde onaylatılmış ikinci bir nüshasının da olduğunun müşahade edildiği, dosyadan çıkarılmadığının” belirtildiği görülmekte olup, her ne kadar davalı idarece ruhsat asıllarının ihaleden sonra temin edilerek gönderildiği kanaatine varılarak düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmiş ise de, söz konusu kanaatin varsayıma dayandığı, davacının ruhsat asıllarını hangi aşamada ilgili idareye sunduğu hususunda ihtilaf bulunduğu Bu durumda, dava konusu ihaleye ilişkin idari şartnamede kendi malı olması istenilen araçlara ilişkin şartları sağladığı hususunda tereddüt bulunmayan davacının, idarece istenilen belgelerin asıllarını ihaleden sonra sunduğu kesin olarak ortaya konulamadığından kanaate dayalı olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline ait karar 

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print