İhale alt taşeron adına iş yeri dilekçe örneği

image_pdfimage_print
64 / 100

İhale alt taşeron adına iş yeri dilekçe örneği

     T.C.

    SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

    …..…………Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne

      …..…………Sosyal Güvenlik Merkezine

 

 

 

Müdürlüğünüzde / merkezinizde………………………………..……………………… ……………………………………………..………………… sicil nolu dosyada işlem gören ……………………………………………………………………………………………………………………….. nin alt işvereni olarak işe başlamaktayım.

Alt işveren kaydımın yapılması için gereğini arz ederim.

…/…/20…
İşveren

 

 

ALT İŞVEREN BİLGİLERİ
Vergi Dairesi:
Vergi Numarası:
İşe Başlama Tarihi:
İşçi Sayısı:
Telefon No
:
Adresi:
Yapılan İşin Adı:

 

 

YETKİLİ BİLGİLERİ:
Adı Soyadı:
Doğum Tarihi:
Baba Adı:
Doğum Yeri:
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer:
Cüzdan Seri No:
T.C. Kimlik No:
(Sosyal Güvenlik Sicil Numarası):
Telefon No:

 

image_pdfimage_print