ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmelerinin yeterli olduğu, idarece sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları istenebileceği hükmü uyarınca, eğer söz konusu liste sunulmamışsa, ihaleyi yapan idarece sözleşme imzalanması aşamasına kadar liste istenebilecekken, bu hükmün de dikkate alınmadığı, bütün bu hususlar birlikte dikkate alındığında, ihaleyi yapan idarenin kayıtları ve ihale komisyonu kararıyla davacının söz konusu belgeyi sunduğunun tespit edildiği, bu tespitin aksine davalı idarece herhangi bir somut delil ortaya konulamadan davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu kurul kararında hukuka uyarlık bulunmadığı hk

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print