ihale danışmanlarımız

MBS İhale Danışmanlık Firması olarak,İhale ve sözleşme süreci ihtiyacı ortaya çıkmasından itibaren başlayıp, mal – hizmet ile yapım işinin teslimine kadarki süreçlerde, idarelerin yapmış oldukları değerlendirmelere karşı, Firmaların Hak aramalarında Anlık Bilgi Desteği ve Çözüm önerileri ile İhale İtirazları – Adli ve İdari Yargı süreçlerinde Hizmet vermektedir.ihale danışmanlarımız 1

 

 

 

İHALE HUKUK SÜRECİ
İhale Dosyasında bulunan (idari ve Teknik Şartname ) hatalara karşı “Zeyilname Başvurusu
İhale komisyonlarınca Alınan Kesinleşen İhale kararlarındaki  Hatalara Karşı “İdareye İtiraz süreci
Kamu İhale Kuruluna “İtirazen şikayet Başvurusu
Kamu İhale Kurulunun Hatalı kararlarına karşı “Yürütmeyi Durdurma” Mahkeme  başvurusu
İhale İptalinin İptalleri” ne ait Başvuru ve Yargı süreçleri
Temyiz  Başvurusu
YILLIK DANIŞMANLIK HİZMETİ
Sözleşme süresi içerisinde, Ayda 1 (bir)  defa iki gün süreli (Cumartesi-Pazar) Firmanızın talep edeceği zamanlarda şirket merkezinizde
4734 sayılı kamu ihale kanunu -Mevzuat değişikliklerinin takibi ve Firmanızın bilgilendirilmesi
Faaliyet konularınıza ait  Emsal Yargı kararlarını sunmak
Katılmaya karar verilen ihalelere ait Firmamızca mevzuata uygunluk incelemesi ve Kamu İhale Mevzuatı bilgi desteği
Kamu İhaleleri ile ilgili talep edilecek konularda hizmet içi eğitim verilmesi
İdarelerin yapmış olduğu ihalelerdeki hataları, Firmanıza Bildirilmesi
TEK BİR İHALE DOSYASINA AİT DANIŞMANLIK HİZMETİ
İhale Dosyasındaki 4734 sayılı kamu ihale kanunu -Mevzuatlara ve olabilecek kanun değişikliklerinin şartnamelerde uygulanıp uygulanmadığının tetkik edilmesi ve Firmanızın bilgilendirilmesi
Katılmaya karar verilen ihalelere ait Firmamızca mevzuata uygunluk incelemesi ve Kamu İhale Mevzuatı bilgi desteği
İhale şartnamesine ait idarece yapılan hatalara ait  Emsal Yargı kararlarını sunmak
İHALE  DOSYA BAŞI İNCELENMESİ HİZMETİ
İlanda olan bir ihale dosyasında yapılan inceleme sonucu tespit edilen hususlara ilişkin mevzuata uygunluk inceleme RAPOR sunulması
YASAL DAYANAK 
  Danışmanlık konusu,  4734   sayılı   Kamu   İhale   Kanunun  Tanımlar  başlıklı  4’üncü  maddesinde   Hizmet tanımı içerisinde ifade edilmiştir.