ihale dokümanında bulunan Tip İdari Şartnameye aykırı şekilde ulaşım sigorta vergi resim ve harç giderleri haricinde diğer giderlere de  maddede yer verildiği bu kapsamda * maddeye atıf yapan * madde uyarınca bu giderlere ilişkin olarak da artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde yükleniciye bunlara ilişkin ödeme yapılamayacağı sonucunun ortaya çıktığı bu nedenlerle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu, anılan Şartnamenin maddelerinde yer alan çelişkili düzenlemelerin isteklilerce tekliflerin sağlıklı bir şekilde hazırlanmasına da engel teşkil edeceği

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print