İhale dokümanları arasında yer alan Sözleşme Tasarısında, teslim zamanına ilişkin olarak kısmî teslim usulünün öngörüldüğü, dönemsel olarak ihtiyacın ortaya çıkacağı zamanın öngörülmesi mümkün olmadığından, idarenin yükleniciyi malın teslimine ilişkin haberdar etmesi ve bunu müteakip 10 (on) iş günü olarak makûl bir sürenin verilmesi yönünde bir uygulama belirlendiği, böylece ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasına yönelik olarak bir teslim programı oluşturulduğu ve bu doğrultudaki ifadeye Sözleşme Tasarısında yer verildiği, ihale konusu malın teslimine ilişkin kesin ve belirli takvim günlerini içeren bir teslim tarihini ifade etmediği ihale konusu işin gerçekleştirilebilmesine yönelik olarak teslim zamanını gösteren ve yüklenicinin önceden hazırlanmasını sağlayacak makûl bir süreyi içeren teslim programına da imkân veren bir kapsama sahip olduğu Bu itibarla, itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print