Özel bilir kisi rapor hazırlama

ihale

ÖZEL BİLİRKİŞİ RAPOR HAZIRLAMA

………………………….

                                                                                            Ş e h i r

İhale Kayıt No : 20… / …….

İhale Konusu :

Kurum & Kuruluş :

Bilirkişilik Raporunu Düzenleyenin

Adı Soyadı :

Ünvanı :

Sicil No :

Telefon-Fax :

Adresi :

SONUÇ : İnceleme ve Tespit Sonuçları raporun ilgili bölümlerinde açıklanmıştır.

1-)GÖREVLENDİRME

Kurum&Kuruluşunuzun; 20…./…….sayılı ihale dosyasının Tetkikinde …………… İş bu raporla yukarıda belirtilen konularda incelemeler yapılmış olup; gerekli açıklamalar ilgili bölümlerde yer almaktadır,

II- İNCELENEN BELGELER

1. ………………………………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………………………..,

4. ……………………………………………………………………………………………………………

5. ………………………………………………………………………………………………………….

III- KONU

1. …………………………………………………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………………………………………………….

3. ……………………………………………………………………………………………………………,

4. …………………………………………………………………………………………………………….

5. .…………………………………………………………………………………………………………….

IV- TESBİT EDİLEN HUSUSLAR

1. ……………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………….

3. …………………………………………………………………………………………………………..,

4. ……………………………………………………………………………………………………………

5. …………………………………………………………………………………………………………….

V- HUKUKİ SEBEBLER

1. ……………………………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………………………..,

4. ……………………………………………………………………………………………………………

5. …………………………………………………………………………………………………………..

 

VI- SONUÇ :

………………….

 

MBS İhale Danışmanlık Ltd Şti

Ekler: Bilirkişi Tarafından ihale konusu işin Teknik özelliklerine göre yaptırmış olduğu tetkiklere ait raportörlere ait tutanaklar

[gmap address=” Barbaros mah. GÜNİZ SOKAK No: 14/2 Kavaklıdere-Çankaya/ANKARA”]