ihale için 10 günlük yasal sürenin son günü elektronik itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu EKAP üzerinden iş günü ve mesai saatlerine bağlı kalınmaksızın şikâyet başvurusunda bulunulabileceğinin düzenlendiği ancak şikayet başvurusunun reddine dair kararda “EKAP üzerinden mesai saatleri dışında yapacağı başvurunun Kurum kayıtlarına izleyen gün mesai saatleri içerisinde yapılmış sayılacağı” hususunu davacıya bildirilmediği, ihalelere ilişkin yapılan şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularının, uyuşmazlığın yargı yerleri önüne getirilmeden önce ilgililerce tüketilmesi zorunlu idarî başvuru yolları olduğu dikkate alındığında buradaki sürelerin de mahkemeye erişim hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği Anayasa Mahkemesinin emsal kararları da göz ününe alındığında tesis edilen dava konusu işlemdeki gerekçenin, mahkemeye erişim hakkının ihlaline sebep olabileceği anlaşılmış ve davacının itirazen şikâyet başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşılmış olup  işlemin iptaline ait karar

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print