Ortak girişim yapan Firmalardan; Gerçek Kişi ile Limited şirketinin de % 51 Ortağı olup ihaleye ortak girişim yaparak katılması ne yazikki İhale komisyonları tarafından kabul edilerek  Delik deşik edilen  Kamu ihale kanun hükümlerine  KİK te  dahil olmak üzere  yorum yaparak bu tür  İLLEGAL TEKLİFLERİ  GEÇERLİ KABUL ETMEKTE, Kanunda kısaca ortak girişimde ortak ların hiçbir suret ile organik bir bağ olmaması gerekmekte,bu  tür ortak girişimler 4734/ 17. madde hükümleri kapsamında cezalandırılmaları gerekirken  ne İDARELER nede KİK kanunu uygulamakla sorumlu oldukları halde bu tür  ortak girişimleri KABUL ETMEKTELER Bu Tür itirazlara onay  veren Tüm yetkililer Kanun karşısında MUTLAKA HESAP VERECEKLER     EMSAL KİK KARARI   Bir tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip olduğu başka bir tüzel kişilik ile iş ortaklığı oluşturabilir mi? TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Dr. Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: N…f-Tem Temizlik ve Malzemeleri Gıda Turizm İnşaat ve Özel Sağlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.-S…s İnsan Kaynakları ve Bilişim Teknolojileri Temizlik Gıda Turizm İnşaat ve Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, İHALEYİ YAPAN İDARE: Ankara İli 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Talatpaşa Bulvarı No: 177 Altındağ Belediyesi İçi 06230 Altındağ/ANKARA BAŞVURUYA KONU İHALE: 2015/114563İhale Kayıt Numaralı “2016 ve 2017 Yılları 18 Aylık Temizlik Hizmeti Toplu Alımı İhalesi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Ankara İli 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 06.10.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2016 ve 2017 Yılları 18 Aylık Temizlik Hizmeti Toplu Alımı” ihalesine ilişkin olarak N…f-Tem Temizlik ve Malzemeleri Gıda Turizm İnşaat ve Özel Sağlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.-S…s İnsan Kaynakları ve Bilişim Teknolojileri Temizlik Gıda Turizm İnşaat ve Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının06.11.2015tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.11.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 23.11.2015 tarih ve 91303 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.11.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusundabulunulmuştur. Başvuruya ilişkin olarak 2015/3037 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 1) İhalenin 1’inci kısmında ekonomik açıdan en avantajlı 1’inci teklif olarak belirlenen As…er Turizm İnş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.- A…ge Tem. İnş. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığını oluşturan şirketlerin adreslerinin aynı olduğu ve her iki şirketi de temsil yetkisine sahip şirket müdürünün Onur Alp B…taş olduğu, temsil yetkisine sahip bir kişinin bir sözleşmeyi/beyannameyi hem temsil edilen tarafın hem de karşı tarafın yetkilisi olarak yapmasının mümkün olduğu, ancak bunun için temsil yetkisine sahip kişiye bu hususta özel yetki verilmiş olmasının veya yapılacak işlemin hukuki niteliği itibarıyla temsil olunana zarar verecek mahiyette olmamasının gerektiği, her iki şirketin de aynı kişiye çifte temsil hususunda özel yetki verip vermediğinin incelenmesinin gerektiği, aksi durumda iş ortaklığınca sunulan teklifin teklif vermeye yetkili olmayan kişi tarafından verilmesi sebebiyle iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, diğer taraftan ihalenin 1’inci kısmında ekonomik açıdan en avantajlı 1’inci teklif olarak belirlenen As…er Turizm İnş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.- A…ge Tem. İnş. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığında yer alan As…er Turizm İnş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. hissedarlarının Onur Alp B…taş ve A…ge Tem. İnş. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. olduğu, iş ortaklığını oluşturan tüzel kişilerin ayrı birer tüzel kişi olmasına rağmen, iş ortaklığının A…ge Tem. İnş. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. hâkimiyetinde aksak bir iş ortaklığı olduğu, bu durumun işin yürütülmesi esnasında idare açısından sıkıntı doğurabilecek bir husus olduğu, 2) İhalenin 1’inci kısmında ekonomik açıdan en avantajlı 1’inci teklif olarak belirlenen As…er Turizm İnş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.- A…ge Tem. İnş. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığının ihalenin her iki kısmına da teklif sunmuş olduğu, ancak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.4.9’uncu maddesi açıklamasına aykırı olarak iş ortaklığı beyannamesini her kısım için ayrı ayrı sunmadığı ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. 1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak: İdari Şartname düzenlemelerine göre ihale konusu hizmetin “2016 ve 2017 Yılları 18 Aylık Temizlik Hizmeti Toplu Alımı İhalesi” olduğu, işin miktarının “1467 personelle 18 Aylık Temizlik Hizmeti Alımı” olarak düzenlendiği, ihalenin açık ihale usulüyle ve birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. 27.10.2015 onay tarihli ihale komisyonu kararına göre isteklilerden Piramit Makine İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin İdari Şartname’nin 7’nci maddesi gereğince sunulması gerekli belgelerinin fotokopi olması ve geçici teminatını sunmaması, Büyük Pınar Bilgi İşlem Otomasyon Gıda Tem. Taş. İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.nin geçici teminat ve banka referans mektubunu sunmaması gerekçeleriyle anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına, ihalenin 1 no’lu kısmında aşırı düşük teklif açıklaması sunmayan Gökkuşağı Sosyal Hizm. A.Ş.nin teklifinin reddedilmesine, ihalenin 2 no’lu kısmında aşırı düşük teklif açıklaması sunmayan Çınar Turizm Taş. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti./ ZC İnş. Güv. Turizm Gıda Tem. Oto San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı,  Demir Tem. İlaç Bilgi Sis. Med. Pet. Kuy. Org. Rek. Nak. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.,  N…f-Tem Tem. ve Malz. Gıda Turz. İnş. ve Özel Sağ. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. – S…s İnsan Kayn. ve Bilişim Tekn. Temz. Gıda Turz. İnş. ve Petrol Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve As…er Turizm İnş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.- A…ge Tem. İnş. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın tekliflerinin reddedilmesine, açıklaması uygun olmayan MSD Tem. Bilgi Sistem Medikal Sağ. Turizm İnş. Pet. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin reddedilmesine, sonuç olarak ihalenin 1 no’lu kısmının ihalesinin As…er Turizm İnş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.- A…ge Tem. İnş. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakılmasına, bu kısımda ekonomik açıdan en avantajlı 2’nci teklif olarak N…f-Tem Tem. ve Malz. Gıda Turz. İnş. ve Özel Sağ. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. – S…s İnsan Kayn. ve Bilişim Tekn. Temz. Gıda Turz. İnş. ve Petrol Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin belirlenmesine; 2 no’lu kısmın ihalesinin Gökkuşağı Sosyal Hizm. A.Ş. üzerinde bırakılmasına, bu kısımda ekonomik açıdan en avantajlı 2’nci teklif olarak E Grup Taş. İlaç. Tem. Tarım Teks. Sağ. Eğ. Bilg. Gıda İnş. İml. San. Tic. Ltd. Şti.-Ottoman Entegre Tesis Hizm. Yönetimi A.Ş. İş Ortaklığının teklifinin belirlenmesine karar verildiği anlaşılmaktadır. İhalenin 1 no’lu kısmına Piramit Makine İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Gökkuşağı Sosyal Hizm. A.Ş., N…f-Tem Tem. ve Malz. Gıda Turz. İnş. ve Özel Sağ. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. – S…s İnsan Kayn. ve Bilişim Tekn. Temz. Gıda Turz. İnş. ve Petrol Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Pam-pak Sos. ve Sağ. Hizm. Bilgi İşlem Otomasyon İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve As…er Turizm İnş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.- A…ge Tem. İnş. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı olmak üzere 5 istekli tarafından teklif sunulduğu görülmüştür. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “Bu Kanunun uygulanmasında … ;Ortak girişim : İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları, … ifade eder” hükmü yer almaktadır. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelerde aday veya isteklilerden;

  1. a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,
  2. b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,
  3. c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,
            ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin istenilmesi zorunludur.             (2) Vekâleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.             (3) İş ortaklığında, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. … ”hükmü yer almaktadır. İhalenin 1 no’lu kısmında ihale üzerinde bırakılan As…er Turizm İnş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.- A…ge Tem. İnş. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığına ilişkin olarak Türkiye Ticaret Sicilinin resmi internet adresinde yapılan araştırma neticesinde; özel ortak As…er Turizm İnş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ilişkin 01.02.2011 tarih ve 7742 sayılı ve 06.08.2013 tarih ve 8379 sayılı Ticaret Sicili Gazetelerinin yayımlandığı, 01.02.2011 tarih ve 7742 sayılı Gazetenin 149 no’lu sayfasında yer alan bilgilere göre; Gazetenin anılan şirketin merkez nakli, hisse devri, amaç ve konu değişikliğine ilişkin olduğu, eski sicil müdürlüğünün Bodrum Ticaret Sicili Memurluğu ve eski sicil numarasının 5244 olduğu, yeni sicil müdürlüğünün ise İzmir Ticaret Sicili Memurluğu ve yeni sicil numarasının Merkez-152585 olduğu, şirket sermayesinin 2000 hisseye ayrıldığı, 1020 hisseye A…ge Tem. ve İnsan Kay. Hiz. Mak. İnş. Gıd. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin; 960 hisseye Onur Alp B…taş’ın; 20 hisseye Cemal Aydoğan’ın sahip olduğu; 06.08.2013 tarih ve 8379 sayılı Gazetenin 102 no’lu sayfasında yer alan bilgilere göre Gazetenin anılan şirketin hisse devrine ilişkin olduğu ve Cemal Aydoğan’ın sahip olduğu tüm hisseleri şirket ortağı Onur Alp B…taş’a devrettiği ve şirket ortaklığından ayrıldığı, neticede şirket ortaklarının % 51 hisse oranıyla A…ge Tem. ve İnsan Kay. Hiz. Mak. İnş. Gıd. Tic. ve San. Ltd. Şti. ve % 49 hisse oranıyla Onur Alp B…taş olduğu Gazetede şirket adresinin “846 Sok. No:55 Uğur İş Hanı A Blok Kat:1/106 1. Beyler Konak/İzmir” olduğunun ilan edildiği görülmüştür. Özel ortak As…er Turizm İnş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin eski ticaret sicil numarasına ilişkin yapılan araştırma neticesinde; 02.08.2007 tarih ve 6865 sayılı Gazetede şirketin 2000 hisseye ayrılmış sermayesinin 1500 hissesine Muharrem B…taş’ın ve 500 hissesine Özgür B…taş’ın sahip olduğu, 21.05.2009 tarih ve 7315 sayılı Gazetede hisse devrinin ilan edildiği ve şirketin 2000 hisseye ayrılmış sermayesinin 1980 hissesine Onur Alp B…taş’ın ve 20 hissesine Cemal Aydoğan’ın sahip olduğu, şirket müdürü Muharrem B…taş ve Özgür B…taş’ın şirket müdürlüğünden azledildiği, şirket ortağı Onur Alp B…taş’ın şirket müdürü olarak şirketi münferit imza yetkisiyle temsile yetkili kılındığı görülmüştür. Teklif dosyası kapsamında özel ortak As…er Turizm İnş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 21.05.2009 tarih ve 7315 sayılı, 01.02.2011 tarih ve sayılı 7742 sayılı, 06.08.2013 tarih ve 8379 sayılı Gazetelerin ve Onur Alp B…taş’a ait imza sirkülerinin sunulduğu, imza sirkülerinde 21.05.2009 tarih ve 7315 sayılı Gazetede ilan edilen şirketin 07.05.2009 tarihli ve 10 no’lu kararı ile Onur Alp B…taş’ın 07.05.2009 tarihinden itibaren 20 yıl süreyle şirket müdürü seçildiğinin ve münferit imza yetkisiyle şirketi temsile yetkili kılındığının dayanak olarak belirtildiği görülmüştür. Teklif dosyası kapsamında pilot ortak A…ge Tem. İnş. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından 24.12.2008 tarih ve 7213 sayılı ve 01.07.2009 tarih ve 7344 sayılı Gazetelerin sunulduğu ve Onur Alp B…taş’a ait imza sirkülerinin sunulduğu, 24.12.2008 tarih ve 7213 sayılı Gazetenin hisse devri ve müdür atanmasına ilişkin olduğu, 4000 hisseye ayrılan şirket sermayesinin 3800 hissesinin Onur Alp B…taş ve 200 hissesinin İnan Özdemir’e ait olduğu, Onur Alp B…taş ve İnan Özdemir’in 20 yıl süreyle müdür olarak seçildiği ve şirketi münferit imzayla temsile yetkili kılındıkları; 01.07.2009 tarih ve 7344 sayılı Gazetenin hisse devri ile müdür azline ilişkin olduğu, 4000 hisseye ayrılan şirket sermayesinin 3800 hissesinin Onur Alp B…taş’a ait olduğu, 200 hissesinin Elif Can B…taş’a ait olduğu, şirket müdürü İnan Özdemir’in şirket müdürlüğünden azledildiği, Gazetede şirket adresinin “Güzelyalı Mahallesi Mithatpaşa Cad. No:1044/D.1-2 Konak/İzmir” olduğunun ilan edildiği görülmüştür. Teklif dosyasında ayrıca Onur Alp B…taş’ın temsile yetkili olduğu As…er Turizm İnş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve A…ge Tem. İnş. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. adına ihalelere katılma, ihaleyle ilgili her türlü işlemleri gerçekleştirme hususunda Hakverdi B…taş’ı vekil tayin ettiğine dair vekâletname ve ekinde Hakverdi B…taş’ın imza beyannamesinin sunulduğu ve hem pilot ortak hem de özel ortak adına teklif mektubunun Hakverdi B…taş tarafından imzalandığı görülmüştür.             1 no’lu kısımda ihale üzerinde bırakılan As…er Turizm İnş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.- A…ge Tem. İnş. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığında; pilot ortak A…ge Tem. İnş. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti.nin özel ortak As…er Turizm İnş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin %51 oranında şirket ortağı olduğu, iş ortaklığını oluşturan her iki şirketin de ayrı birer tüzel kişilik olduğu, her iki şirketi de münferit imza yetkisi ile temsil yetkisine sahip şirket müdürünün Onur Alp B…taş olduğu, Onur Alp B…taş’ın aynı zamanda her iki şirketin de şirket ortağı olduğu, bu hususları gösteren ticaret sicili gazetelerinin ve imza sirkülerlerinin mevzuata uygun olarak teklif dosyası kapsamında sunulduğu, Onur Alp B…taş’ın iki şirket adına ihaleye teklif verme hususunda Hakverdi B…taş’ı vekil tayin ettiği, vekâletnamenin ve vekilin imza beyannamesinin teklif dosyasında sunulduğu, hem pilot ortak hem de özel ortak adına teklif mektubunun Hakverdi B…taş tarafından imzalandığı görülmüş olup, ihale mevzuatı düzenlemeleri gereğince bir tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip olduğu başka bir tüzel kişilik ile ihaleye iş ortaklığı oluşturarak teklif sunmasına ve iş ortaklığının teklif mektubunun hem pilot ortak hem de özel ortak adına temsil yetkisine sahip aynı kişi tarafından imzalanmasına engel bir düzenleme bulunmadığı ve iş ortaklığının teklif mektubunu imzalayan Hakverdi B…taş’ın hem özel hem de pilot ortak adına teklif vermeye yetkili kişi olduğunun sunulan belgelerle mevzuata uygun şekilde tevsik edildiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.  ]]>