ihale konusu işte dini milli bayramlar ile resmi tatillerde kaç kişinin çalışacağı ve kaç iş günü çalışılacağı hususunda ayrıntılı düzenlemeye ihale dokümanında yer verilmesi zorunluluğunu getiren Tebliğin ilgili hükümleri dava konusu ihalenin ilanından sonra Resmi Gazetede  duyurulan veya ilan edilen ihalelerde uygulanacağı düzenlenmiş isede idari şartnamede işin süresinin 365 gün olarak belirlenmesinin ardından teknik şartnamede haftanın yedi günü yirmi dört saat güvenlik görevlilerinin hizmet vereceğinin belirlenmesine karşın milli bayramlar ve resmi tatillerde kaç kişinin çalışacağı ve kaç iş günü çalışılacağı ile ilgili herhangi bir düzenleme yapılmamasının tekliflerin değerlendirilmesini doğrudan etkileyen isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte asgari maliyetin hesaplanmasını ve istekliler tarafından doğru teklif verilmesini engelleyen bir düzenlemedir Ayrıca Tebliğin devam eden ihalelerde sunulan tekliflerin değerlendirilmesine dair ve çelişki doğurucu durumları tespit ederek çözüm sunduğu da göz önüne alındığında ihaleyi iptal eden Kamu ihale Kurulu kararında hukuka aykırılık bulunmadığından dava konusu işlemin iptali yolunda verilen Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir şeklinde gerekçe belirtilen Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print