ihale konusu malın garanti süresince periyodik bakımlarının bedelsiz bir şekilde yüklenici firma tarafından karşılanmasını içerdiği, davacının söz konusu malın ilk dört periyodik bakımını bedelsiz bir şekilde yapmasından bu durumu kabul ettiği ve anılan maddeyi bu şekilde yorumladığının anlaşıldığı, söz konusu mala ilişkin garanti süresi içerisinde yapılacak periyodik bakımlar için yol, konaklama ve işçilik ücretlerinin ödenmemesi hâlinde bakım yapılmayacağını bildirerek malın bakımını yapmayan davacı şirketin sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediğinden, 4735 sayılı Kanun uyarınca 1 yıl süreyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hk (Danıştay K69)

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print