İhalede bir montaj hizmetinin şirket tarafından mühendislik ve danışmanlık desteği adı altında ücretsiz yapılmasının beklenemeyeceği idarenin teknik şartnameyi ve sözleşmeyi hazırlarken ihale konusu malın teknik özelliklerinin belirlenmesinde gereken araştırma ve incelemeyi yapmadığı, sistemin montajının kolayca yapılamamasının idarenin kendi kusurundan kaynaklandığı beklenmeyen bu durum nedeniyle ortaya çıkan maliyetin ise davacı şirkete yüklenemeyeceği Teknik Şartnamede belirtilen kriterlere göre imal edilen sistemleri teslim eden davacı şirketin, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirdiği ve işlerin gecikmesi davalı idarenin kendi kusurundan kaynaklandığından avans karşılığı idareye verilen avans teminat mektubunun süresini uzatmaya davacının zorlanamayacağı, kaldı ki avans teminat mektup süresini uzatmaması fiilinin de ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeme olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı hk(Danıştay K)

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print