Güncel İhale MakaleleriÖne Çıkan Yargı Kar KararlarıSayıştay Denetimlerine ait hükümler
Basında Öne Çıkan Makaleler İhale YorumlarıSayıştay Denetimlerine ait Analizler

Sayıştay Denetimleri,Anayasa’nın 160 ıncı maddesine göre Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Ayrıca mahalli idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması da Sayıştay tarafından yapılır

MBS İhale Danışmanlık

error: Content is protected !!