İhale mevzuatında Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan adres ile işletme kayıt belgesinde yer alan adresin aynı olması gerektiğine ilişkin bir hükmün bulunmadığı

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

h) İstekli firmalar tarafından İşletme Kayıt Belgesi veya “Gıda Üretim İzin Belgesi”ni teklif ekinde sunacaktır.

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a), (b) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Öğün Yemekhane ve Temizlik Hizmetleri Tic. A.Ş.- Üç Yaz İnşaat Ticaret Sanayi Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı Öğün Yemekhane ve Temizlik Hizmetleri Tic. A.Ş. tarafından TR-61-K-010674 kayıt numaralı, T.C. Sürmene Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş, faaliyet konusu “gıda üretimi yapan işletmeler” olan, şirket/kurum/kuruluş merkez adresi “Çarşı Mah. Dere Yukarı Maden Suyu Küme Evleri No: 59/A Sürmene Trabzon” ve işletme adresi “Çarşı Mah. Dere Yukarı Maden Suyu Küme Evleri No: 59/A Merkez Sürmene Trabzon” olarak belirlenen İşletme Kayıt Belgesi’nin sunulduğu görülmüştür.

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi’ne ait resmi internet sayfası ggbs.tarim.gov.tr adresinden yapılan sorgulama neticesinde ise anılan İşletme Kayıt Belgesi’nin geçerli olduğu tespit edilmiştir.

 

Üç Yaz İnşaat Ticaret Sanayi Ltd. Şti. tarafından ise TR-12-K-000994 kayıt numaralı, T.C. Bingöl Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş, faaliyet konusu “depo, perakende, toplu tüketim işletmeleri” olan, şirket/kurum/kuruluş merkez adresi “Hastane Cad. Baylaz Apt. Altı No: 26 Merkez-Bingöl” ve işletme adresi “Şehit Mustafa Gündoğdu Mah. Toptancılar Sitesi A Blok No: 7 Merkez-Bingöl” olarak belirlenen İşletme Kayıt Belgesi’nin sunulduğu görülmüştür.

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi’ne ait resmi internet sayfası ggbs.tarim.gov.tr adresinden yapılan sorgulama neticesinde ise anılan İşletme Kayıt Belgesi’nin geçerli olduğu tespit edilmiştir.

 

Öğün Yemekhane ve Temizlik Hizmetleri Tic. A.Ş.- Üç Yaz İnşaat Ticaret Sanayi Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan işletme kayıt belgelerindeki faaliyet konularının “gıda üretimi yapan işletmeler” ve “depo, gıda satış ve diğer perakende faaliyet gösteren işletmeler” olduğu, idare tarafından ihale dokümanında işletme kayıt belgelerinin faaliyet konusuna yönelik sınırlayıcı bir belirleme yapılmadığı hususu dikkate alındığında bahse konu belgelerin faaliyet konularının ihale konusu yemek alımı işine uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca “ggbs.tarim.gov.tr” adresinden yapılan sorgulama neticesinde anılan işletme kayıt belgelerinin geçerli olduğu görüldüğünden başvuru sahibinin işletme kayıt belgelerinin faaliyet konusunun başvuruya konu ihaleyi kapsamadığı, işletmenin faaliyet konusunun perakende ve toplu tüketim işletmeleri ya da hazır yemek ve tabldot yemek üretimi olması gerektiği, ihaleye uygun ve aktif işletme kayıt belgesi sunulmadığı yönündeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

İhale mevzuatında Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan adres ile işletme kayıt belgesinde yer alan adresin aynı olması gerektiğine ilişkin bir hükmün bulunmadığı görüldüğünden başvuru sahibinin işletme kayıt belgesi ile ticaret sicil gazetesinde yer alan adreslerin aynı olmadığı yönündeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Ayrıca başvuru sahibinin “ilgili belgenin herhangi bir mutfak olmadan alındığı” yönündeki iddiasının belge üzerinden inceleme yapılarak sonuçlandırılacak bir husus olmadığı, belge içeriğinin doğru olup olmadığının kontrolünden belgeyi düzenlemeye yetkili idarenin sorumlu olduğu anlaşıldığından anılan iddianın da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No 2021/006
Gündem No 59
Karar Tarihi 10.02.2021
Karar No 2021/UH.II-383

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz