İhale müşavirlik Hizmetleri

 

İhale İhtiyaç listesi Hazırlama süreci –  İzleme –  Müşavirlik ve Kontrolörlük Hizmetleri

İhale konusu  hizmet veya Yapım işlerine ait;

Projelerin İşletme Öncesi ve İşletme Dönemi Çevresel İzleme Programlarının Oluşturulması ve Uygulanması,

Yapım işleri ihalelerinde,Muhtelif projelerin inşaat aşamasında müşavirlik ve kontrollük hizmetlerinin yapılması ve projelendirilmesi kapsamında sunulan hizmetler aşağıda verilmiştir:

İHALE ÖN İNCELEME – PLANLAMA AŞAMASI

 • Tesis Yer Seçim Raporu Hazırlanması
 • Fizibilite Raporu Hazırlanması
 • Alternatif Proje ve Optimizasyon Çalışmaları
 • Yapı Yaklaşık Boyutlarının Belirlenmesi
 • Avan Projelerin Hazırlanması
 • Proje Maliyetinin Hesaplanması
 • Ekonomik Analizlerin Yapılması
 • Proje Sahası Harita Alımının Yapılması
 • Jeolojik, Jeofizik ve Hidrojeolojik Etütlerin Yapılması ve Raporlanması
 • Malzeme Araştırmalarının Yapılması ve Raporlanması

PROJELENDİRME AŞAMASI

 • Yapıların Kesin Boyutlarının Belirlenmesi
 • Yapıların Hidrolik Tasarımının Yapılması
 • Yapıların Statik Betonarme Hesaplarının Yapılması
 • Şev Stabilite Analizlerinin Yapılması
 • Kat’i (Kesin) Projelerin (İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Mimari) Hazırlanması
 • Uygulama Projelerinin (İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Mimari) Hazırlanması
 • Proje Raporlarının Hazırlanması
 • Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
 • Maliyet Analizlerinin Yapılması
 • Metraj ve Keşif Raporlarının Hazırlanması
 • İhale Dokümanlarının Hazırlanması
 • Tesislerin 3 Boyutlu Olarak Tasarlanması

İHALE ÇEVRE YÖNETİM HİZMETLERİ

Yürürlükte olan ÇED Yönetmeliğine göre

 • ÇED Yönetmeliği Muafiyet Belgesi alınması
 • Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması
 • ÇED Başvuru Dosyası Hazırlanması
 • ÇED Raporu Hazırlanması
 • Nihai ÇED Raporu İzleme-Kontrol çalışmalarının yapılması ve raporlanması

İHALE FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI

Bir proje için yatırım kararı alınmadan önce teknik, ekonomik, finansal ve yasal araştırmaların yapılması gerekmektedir. Yapılan bu araştırmalar neticesinde, projenin karlı ve yararlı olup olmayacağını ortaya koymak için fizibilite raporu hazırlanmaktadır. Fizibilite raporu kapsamında, projenin zayıf, güçlü yönleri ile sunduğu fırsatlar ve karşılaşılabilecek tehditler göz önüne serilerek projeye ait fayda-maliyet analizleri yapılmaktadır.

Fizibilite raporu hazırlanması kapsamında sunulan hizmetler aşağıda verilmiştir:

 • Tesis Yer Seçim Raporu Hazırlanması
 • Ön İnceleme Raporu Hazırlanması
 • Hidroloji Raporu Hazırlanması
 • Yapı Yaklaşık Boyutlarının Belirlenmesi
 • Alternatif Proje ve Optimizasyon Çalışmaları
 • Fizibilite Raporu Hazırlanması
 • Avan Projelerin Hazırlanması
 • Proje Maliyetinin Hesaplanması
 • Ekonomik Analizlerin Yapılması
İHALE PLANLAMA RAPORUNUN HAZIRLANMASI
 • Tesis Yer Seçim Raporu Hazırlanması
 • Ön İnceleme Raporu Hazırlanması
 • Toprak Drenaj Raporunun Hazırlanması
 • Tarımsal Ekonomi Raporunun Hazırlanması
 • Hidroloji Raporunun Hazırlanması
 • Proje Sahası Harita Alımının Yapılması
 • Jeolojik, Jeofizik ve Hidrojeolojik Etütlerin Yapılması
 • Malzeme Araştırmalarının Yapılması
 • Doğal Yapı Gereçleri ve Mühendislik Jeolojisi Raporlarının Hazırlanması
 • Yapı Yaklaşık Boyutlarının Belirlenmesi
 • Planlama Raporu Hazırlanması
 • Deprem Risk Analiz Raporlarının Hazırlanması
 • Alternatif Proje ve Optimizasyon Çalışmaları
 • Avan Projelerin Hazırlanması
 • Proje Maliyetinin Hesaplanması
 • Ekonomik Analizlerin Yapılması

MASTER PLANLARININ HAZIRLANMASI

 • Alternatif Proje ve Optimizasyon Çalışmaları
 • Proje kapsamında en uygun çözümlerin ortaya konması
 • Proje Sahası Harita Alımının Yapılması
 • Jeolojik, Jeofizik ve Hidrojeolojik Etütlerin Yapılması
 • Malzeme Araştırmalarının Yapılması
 • Doğal Yapı Gereçleri ve Mühendislik Jeolojisi Raporlarının Hazırlanması
 • Deprem Risk Analiz Raporlarının Hazırlanması
 • Proje Maliyetinin Hesaplanması
 • Ekonomik Analizlerin Yapılması

TESİS YERLERİNİN SEÇİM RAPORLARININ HAZIRLANMASI

 • Tesis Yeri Alternatiflerinin Değerlendirilmesi
 • Analiz Yapılarak Her Bir Alternatifin Zayıf, Güçlü Yönleri İle Sunduğu Fırsatlar ve Karşılaşılabilecek Tehditlerin Ortaya Konması
 • Tesis Yer Seçim Raporu Hazırlanması

SU YÖNETİM PLANININ HAZIRLANMASI

Su kaynaklarının yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve çevresel faktörleri de kapsayacak şekilde ele alınması amacıyla su yönetim planları hazırlanmaktadır.

 • Su Kaynaklarının Belirlenmesi
 • Su İhtiyaçlarının Belirlenmesi
 • Proje kapsamında en uygun çözümlerin ortaya konması
 • Su Yönetim Planlarının Hazırlanması
 • Proje Sahası Harita Alımının Yapılması
 • Jeolojik, Jeofizik ve Hidrojeolojik Etütlerin Yapılması
 • Malzeme Araştırmalarının Yapılması
 • Doğal Yapı Gereçleri ve Mühendislik Jeolojisi Raporlarının Hazırlanması
 • Deprem Risk Analiz Raporlarının Hazırlanması
 • Proje Maliyetinin Hesaplanması
 • Ekonomik Analizlerin Yapılması