İhale Sigortası 6

İhale Sigortası 7 İhale Sigortası 8 İhale Sigortası 9 İhale Sigortası 10 İhale Sigortası 11 İhale Sigortası 12

Kefalet senedi

Kefalet senedinin banka teminat mektuplarından farkı Her ikisi de proje finansmanı yöntemi olarak kullanılan banka teminat mektupları ve kefalet sigortasının birbirinin muadili olduğu kabul edilmektedir. Bankalar tarafından gayrı nakdi kredi şeklinde verilen banka teminat mektupları ile banka; borçlunun alacaklı ile arasındaki temel borç ilişkisinden kaynaklanan borcunu hiç veya gereği gibi ifa etmemesi halinde, Teminat mektubunda yazan bedeli alacaklıya ödemeyi taahhüt etmektedir. Kefalet sigortasında olduğu gibi, banka teminat mektupların da da üçüncü kişi lehine olarak bir sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi riskine karşı teminat sağlanmaktadır. Bununla birlikte sağlanan teminatın hukuki niteliği bakımından farklılıklar mevcuttur ,MBS İhale Danışmanlık, devlet daireleri, belediyeler ve yerel makamlar, devlete ait şirketler ve yasal makamlar dahil olmak üzere Türkiye’deki çok sayıda kamu kuruluşuna ihale hukuk danışmanlığı sunuyor.