ihale sonucu Ek Hizmet Yerleşkesi Kaskat Isıtma Sistemi

image_pdfimage_print
53 / 100

KARTAL CEVİZLİ EK HİZMET YERLEŞKESİ KASKAT ISITMA SİSTEMİ REVİZYONU DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

 

İhale kayıt numarası:2023/628568
1- İhalenin  
a) Tarihi:22.06.2023
b) Türü:Yapım işi
c) Usulü:Pazarlık (MD 21 B)
d) Pazarlık Usulünün Seçilme Gerekçesi:Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.
e) Yaklaşık Maliyeti:8.375.211,00 TRY
2- İhale konusu yapım işinin  
a) Adı:Kartal Cevizli Ek Hizmet Yerleşkesi Kaskat Isıtma Sistemi Revizyonu
b) Yapılacağı yer:Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Kartal Cevizli Ek Hizmet Binası Orhantepe Mah. Tekel Cad.No:6 Cevizli- Kartal/İstanbul
c) Süresi:180
3- Teklifler  
a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı:5
b) Toplam Teklif Sayısı:3
c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı:3
d) Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması:Uygulanmamıştır
4- Sözleşmenin  
a) Tarihi:01.08.2023
b) Bedeli:8.267.500,00 TRY
c) Süresi:01.08.2023 – 29.01.2024
d) Yüklenicisi:VAT Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
e) Yüklenicinin uyruğu:Türkiye
f) Yüklenicinin adresi:Cumhuriyet Mah/Semt Kani Karaca Sk. 2 / 3 34699 Üsküdar/İstanbul

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

image_pdfimage_print