ihale sonucu Yapıların Yıkılması ve Enkazlarının Kaldırılması

image_pdfimage_print
53 / 100

ELAZIĞ İLİ SİVRİCE VE MADEN İLÇESİNDE BULUNAN MUHTELİF DEPREMLERDE AĞIR HASAR KAYDI OLAN YIĞMA ?KERPİÇ YAPILARIN YIKILMASI VE ENKAZLARININ KALDIRILMASI İŞİ

ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ

 

İhale kayıt numarası:2023/682403
1- İhalenin  
a) Tarihi:12.07.2023
b) Türü:Yapım işi
c) Usulü:Pazarlık (MD 21 B)
d) Pazarlık Usulünün Seçilme Gerekçesi:Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.
e) Yaklaşık Maliyeti:17.400.000,00 TRY
2- İhale konusu yapım işinin  
 

a) Adı

 

:

Elazığ İli Sivrice ve Maden İlçesinde Bulunan Muhtelif Depremlerde Ağır Hasar Kaydı Olan Yığma ?Kerpiç Yapıların Yıkılması ve Enkazlarının Kaldırılması İşi
b) Yapılacağı yer:Sivrice ve Maden İlçeleri
c) Süresi:365
3- Teklifler  
a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı:10
b) Toplam Teklif Sayısı:3
c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı:3
d) Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması:Uygulanmamıştır
4- Sözleşmenin  
a) Tarihi:28.07.2023
b) Bedeli:13.800.000,00 TRY
c) Süresi:07.08.2023 – 07.08.2024
d) Yüklenicisi:Çetin Irmak
e) Yüklenicinin uyruğu:Türkiye

 

 

f) Yüklenicinin adresi

 

:

 

Sanayi Mah. Diyarbakır Yolu Gözeli Yol Kavşağı No: 70 Sicrice 39 / 1 23900 Sivrice/Elazığ

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

image_pdfimage_print