ihalede yüklenicinin fiilen gerçekleştirdiği imalâtların işin yapıldığı ileri sürülen tarihteki mahalli piyasa rayiçleri ile mahalli piyasa rayiçleri içerisinde yüklenici kârı ve KDV’de olacağından ayrıca bunlar eklenmeksizin bedeli, birleşen dava ile ilgili olarak da davalısı …’ın fesih anına kadar yaptığı iş ve imalâtların eksik ve kusurlar dikkate alınıp düşülmek suretiyle sözleşme ve eklerine göre üstlendiği işin tamamına göre fiziki gerçekleşme oranını tespit ve bu oranın sözleşme bedeli * TL uygulanarak birleşen dava yüklenicisinin hak ettiği imalât bedeli konusunda gerekçeli ve denetime elverişli ek rapor alınıp asıl davada hesaplanan miktardan ödenen *TL, birleşen dava ile ilgili hesaplanacak miktardan ilk yükleniciye yapılan * TL ödeme mahsup edilerek asıl ve birleşen davada sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken bu hususlar üzerinde durulmadan eksik incelemeyle asıl ve birleşen davada yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış, bozulması uygun bulunmuştur

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print