İhale Sözleşmeleri Kanunu maddesince fesihte idare haklı olduğundan irad kaydedilen teminatlar yüklenici borcundan mahsup edilemez yeniden oluşturulacak üç kişilik uzman bilirkişi heyetiyle gerektiğinde mahallinde keşif yapılmak suretiyle davacının gerçekleştirdiği imalâtın fiziki oranını bulmak bunu sözleşmenin götürü bedeline uygulamak suretiyle yüklenicinin sözleşme kapsamında hakedişini hesaplatmak varsa sözleşme dışı fazla imalâtın sözleşme maddesi ve YİGŞ maddesi uyarınca sözleşme bedelinin %10’una kadar olanını sözleşme fiyatlarıyla daha fazla ise BK maddelerince yapıldığı tarihteki piyasa fiyatlarıyla bulmak ve davacı hakedişine ilâve etmek böylece bulunacak davacı alacağından ödemelerin mahsubuyla kalanı hüküm altına almak cezai şart ve teminata ilişkin davanın reddine karar vermekten ibarettir Bu hususlar üzerinde durulmadan yetersiz bilirkişi raporuyla ve eksik incelemeyle verilen karar doğru olmadığından bozulmalıdır

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print