İhale teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgelerin isteklilerce sunulmaması hâlinde bu eksik belgelerin idarelerce tamamlatılmasına imkân bulunmamaktadır Bu bakımdan İdari Şartnamede isteklinin kendi malı olma şartı getirilen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın teknik kriterlerine yönelik belgelerin teklif zarfı içinde ibrazı istenildiğinden davacılar tarafından teklif zarfı içinde sunulmayan bu belgelerin ihaleyi yapan idarece belgelerdeki bilgi eksikliği olarak kabul edilmek suretiyle tamamlatılması ihale mevzuatı gereği mümkün değildir Öte yandan ihaleyi yapan idare tarafından davacılara gönderilen yazıyla eksik belgelerin sunulması istenilmiş isede ihale komisyonu tarafından, ancak teklif kapsamında yer alan belgelerin doğruluğunu teyit için gerekli görülen bilgi ve belgeler istenebileceğinden davacılar tarafından teklif zarfı içinde hiç sunulmayan belgelerin idarece tamamlatılmasına imkân bulunmamaktadır Bu itibarla davacıların teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönünde düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık dava konusu işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print