Asıl işverenin alt işverinin işçisine ödediği bedel sebebiyle alt işverene rücu etmesi halinde taraflarca imzalanan sözleşmede özel bir hüküm bulunmuyorsa doğan zarardan taraflar yarı yarıya sorumludurlar. Kıdem tazminatından sonra işveren de dahil her alt işveren kendi işverenlik dönemiyle sorumludur dosyaya sunulan ihale sözleşmelerinde ve eki olan İdari Şartnamede dava konusu işyerinde çalıştırılacak olan işçiye ödenecek kıdem tazminatını ödeme yükümlüsünün yüklenici şirketler olduğuna dair bir hüküm bulunmamaktadır Somut olayda asıl işveren konumunda bulunan davacı şirketin, alt işveren” (taşeron) olmayan davalı Ltd. Şirketi dışındaki davalı alt işveren şirketlerin çalıştırdığı işçiye ödemiş olduğu işçilik alacaklarının yarısını talep edebileceği sonucuna varılarak bilirkişinin tespit ettiği miktarların ödeme tarihinden itibaren yasal faizi le birlikte tahsiline dair karar 1

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print